Pociąg jedzie ruchem jednostajnym z szybkoscia 54km/s.Wkierunku pociągu idzie pasażer zszbkością 2m/s.przyjmując torowisko za układ odniesienia,oblicz szybkość pasażera.weż pod uwagę dwa przypadki: a/gdy zwrotyprędkości pasażera i pociągu są zgodne. b/gdy zwroty tych prędkości są przeciwne

1

Odpowiedzi

2009-03-27T18:45:05+01:00
Dane:
Vp=54km/h
Vw=2m/s - szybkosc wzgledna pasaszera.
Oblicz Vb- szybkosc bezwzgledna pasaszera

Rozwiazauje zadanie w ukl. SI
zamieniam Vp=54km/h=54000m/3600s=540/36m/s
Vp=15m/s

Przypadek a zwroty zgodne.

Vb=Vp+Vw=(15+2)m/s=17m/s

Prypadek b zwroty przeciwne

Vb=Vp-Vw=13m/s