W 2007 roku do partii X należało trzy razy więcej osób niż do partii Y. W 2008 roku pięć
osób z partii X przeszło do partii Y. W 2009 roku w wyniku akcji propagandowej partii X
dwie osoby z Y wróciły do X, a na dodatek przyjęto jeszcze pięciu nowych członków.
Obecnie partia X jest dwa razy liczniejsza niż partia Y. Z którymi z poniższych stwierdzeń
się zgadzasz?
a) W 2007 roku partia X miała więcej niż 10 członków.
b) Obecnie partia X ma mniej niż 30 członków.
c) W 2007 roku partia Y miała 4 członków.
d) Obecnie partia Y ma 7 członków.
e) Obecnie partia Y ma mniej niż 20 członków.

napisz obliczeia;)

2

Odpowiedzi

2009-11-28T11:43:24+01:00
2007r

X = 12
Y = 4

2009r

X=14
Y= 7

a) tak
b) tak
c) tak
d) tak
e) tak

Moje obliczenia to podstawienie pod warunek :P
x > 6
x = 3y => x +2 = 3y +3 => x = 2y
i po podstawieniu wychodzi :)
2009-11-28T13:02:27+01:00
X - liczba osób w partii Y
3x - liczba osób w partii X

Zapiszmy zmiany:
ROK 2008
Y=x+5
X=3x-5
ROK 2009
Y=x+5-2
X=3x-5+2+5

3x-5+2+5=2(x+5-2)
3x+2=2x+6
x=4

Stany osobowe:
W 2007
Y - 4
X - 12
W 2008
Y - 9
X - 7
W 2009
Y - 7
X - 14

a) tak
b) tak
c) tak
d) tak
e) tak