Odpowiedzi

2009-05-25T19:36:01+02:00
Zabawkę należy widzieć przede wszystkim jako przedmiot do zabawy, który daje możliwość zdobywania wiedzy i doświadczenia, kształtuje umiejętności i sprawności, pobudza aktywność poznawczą, twórczą, ruchową, wspomagając społeczny i emocjonalny rozwój dziecka. Zabawa to nie tylko forma spędzania czasu przez dziecko, to bardzo ważny etap w rozwoju każdego malucha, etap, bez którego dziecko nie może, sie obejść. Zabawa uczy dziecko poruszać się po świecie dorosłych, zrozumieć ten świat. Pomaga mu rozwijać swoje umiejętności i zdolności. Oczekiwania dziecka zmieniają się na każdym etapie jego rozwoju, dlatego więc za każdym razem, potrzebuje ono adekwatnych bodźców i różnych, nowych sposobności zabawy. Prawidłowo dobrana zabawka pozwala dziecku rozwijać te zdolności, które na danym etapie jego rozwoju są najważniejsze - zaczynając od odkrywania własnego ciała, postrzegania tego co je otacza, rozróżniania głosów innych niż głos mamy, aż do naśladowania czynności dorosłych i pierwszych zabaw ćwiczących umysł
W przypadku najmłodszych dzieci dobra zabawka powinna wspomagać rozwój ruchowy a wiec motorykę, manipulację i korzystnie wpływać na emocje. Docenić trzeba tzw. „przytulanki”. Uczą one dziecko wyrażać emocje i uczucia, zarówno pozytywne jak i negatywne, są cenną pomocą w odkrywaniu świata, dają poczucie bezpieczeństwa.

ROLA ZABAWEK W ROZWOJU DZIECKA
- rozbudzają aktywność intelektualną i zainteresowania,
- pobudzają rozwój mowy, motorykę, manipulację,
- kształtują rozwój emocjonalny,
- rozwijają wyobraźnię i poczucie estetyki,
- wyrabiają samodzielność i wytrwałość w przezwyciężaniu trudności,
- rozwijają koordynację wzrokowo - ruchową
- kształtuje umiejętności i sprawności, pobudza aktywność poznawczą, twórczą, ruchową, wspomagając społeczny i emocjonalny rozwój dziecka.

5 5 5