Odpowiedzi

2009-11-28T11:23:00+01:00
Kometa Hale Boopp- Kometa Hale-Bopp odkryta została 23 lipca 1995 roku niezależnie przez dwóch miłosników astronomii A. Hale'a i T.Boppa. 1 kwietnia 1997 roku kometa przeszła przez peryhelium w odległosci nieco mniejszej niż 1 j.a., ale aż 1.3 j.a. od Ziemi. Kometa porusza się po orbicie prostopadłej do płaszczyzny ekliptyki, w aphelium oddalajac się na odległosć 10-krotnie przekraczajaca odległosć Plutona od Słońca. Zaprezentowana fotografia komety na tle gwiazd konstelacji Strzelca wykonana została przez Kosmiczny Teleskop Hubble'a.
Kometa Haleya-> Najsłynniejsza z jasnych komet jest eliptyczna (okresowa) kometa Halleya, obiegajaca Słońce raz na 76 lat. W 1705 Edmund Halley, wyznaczajac orbity komet, powiazał ze soba cztery pojawienia się tej komety (w latach 1456, 1531, 1607, 1682), odkrywajac w ten sposób istnienie komet okresowych. Jadro komety Halleya jest wydłużona bryła o rozmiarach 16x8x8 km, ma niejednolity skład, zawiera więcej węgla, wodoru, tlenu i azotu niż przeciętnie meteoryty. W momencie badania rotowało z okresem ok. 54 godzin. Podobnie jak w przypadku innych komet, jadro to jest otoczone (w czasie zbliżania się do Słońca) rozległa chmura gazowo-pyłowa tworzaca warkocz. Ostatnie jej przejscie w pobliżu Ziemi miało miejsce w roku 1986, została wówczas szczegółowo zbadana przez sondy Giotto oraz Vega 1 i 2. Zamieszczona fotografia jadra komety wykonana została przez sondę Giotto.
1 5 1