Odpowiedzi

2009-11-28T11:29:04+01:00
ENERGIA SŁONECZNA
Energia cieplna pochodząca z promieniowania słonecznego dociera do nas nie tylko wtedy gdy słońce świeci pełnym blaskiem, ale również przy ciemnym zachmurzonym niebie. Energia ta jest najbezpieczniejsza ze wszystkich źródeł uzyskiwania energii. Jest ogromna, ale bardzo rozproszona. By wytworzyć z niej energię elektryczna buduje się elektrownie i ogniwa fotowoloiczne.

ENERGIA MECHANICZNA,
energia związana z ruchem układu mech. jako całości lub poszczególnych jego części względem siebie (energia kinet., energia potencjalna).


ENERGIA ELEKTRYCZNA,
energia układu ładunków elektr. nieruchomych (energia elektrostat.) lub ruchomych (energia elektrodynamiczna)

ENERGIA SPRĘŻYSTA
(energia odkształcenia sprężystego), energia potencjalna nagromadzona w ciele sprężystym podczas odkształcenia wywołanego obciążeniem; zwracana (prawie w całości) po odciążeniu.

ENERGIA ZEROWA,
energia kinet., jaką zgodnie z mechaniką kwantową ma układ fiz. w najniższym stanie energ. (stan całkowitego spoczynku jest bowiem niemożliwy).

ENERGIA WZBUDZENIA,
energia potrzebna do przeniesienia elektronu ze stanu podstawowego do stanu o wyższej energii (stanu wzbudzonego); ponieważ przejść takich może być wiele, istnieje wiele skwantowanych wartości e.w.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T11:35:47+01:00
Rodzaje i miejsca energii elektrycznej wytwarzanej w Polsce:
-Gliwice
Vattenfall Sales Poland 82 proc. energii(energia pochodząca z węgla kamiennego)
-Lublin
PGE Lubelskie Zakłady Energetyczne 31 proc. energii (energia pochodząca z węgla kamiennego)