Proszę o pomoc:( Nawet jeżeli ktoś zrobi chociaż z jedno zadanie to będzie super....

Zad1.
Dla jakiej wartości m i n wielomian W(x)=5x⁴+4x³+mx²+nx+1 jest podzielny przez x²-1

Zad2.

Reszta z dzielenia wielomianu 2x³+x²-x+7 przez dwumian x-a wynosi 7. Wyznacz a

Zad3.

Dany jest wielomian W(x)=2x³+ax²+bx+30

a) Liczby 3 i -1 są pierwiastkami wielomianu W(x).Wyznacz wartości współczynników a i b

b) Pierwiastki wielomianu W(x) dla a =25 i b = -73
są liczby 2 i -15.Oblicz trzeci pierwiastek tego wielomianu

1

Odpowiedzi

2009-11-28T12:00:28+01:00
Zad2.
R=W(a) W(a)=2a³+a²+a-7
R=7
czyli
2a³+a²+a-7=7
2a³+a²+a=0
wyłączmy a przed nawias:
a(2a²+a+1)=0
a=0∨ 2a²+a+1=0 k=2 b=1 c=1
Δ=b²-4kc=2-8=-6 Δ<0 ←brak rozwiązań
Odp.a=0