1. Oblicz energie potencjalną doniczki o masie 8kg, która znajduje się na wysokości 3m nad podłogą. (g=10m/s²)

2. Oblicz energie potencjalną 1000 cegieł (o masie 2,5 kg każda) jeżeli dzwig uniósł je na wysokość 20m nad powierzchnia ziemi.

3. Oblicz masę ciała znajdjącą się na wysokości 0,5m od podłogi jeżeli jego Ep=5000J


Proszę nawet o jedno lub dwa rozwiązania ! Oczywiście lepiej by było wszystkie 3 !! ;*

3

Odpowiedzi

2009-11-28T11:38:54+01:00
Wzór ktory bedzie potrzebny

Ep=m*g*h

zad1.

Ep=8kg*10m/s²*3m=240 J

zad2
mamy 1000 cegieł , każda waży 2,5kg, więc nasze m
m=1000*2,5kg=2500kg
wtedy
Ep=2500kg*10m/s²*20m=500 000 J= 500kJ

zad3

teraz w druga stronę
5000J=xkg*10m/s²*0,5m /: 5 m²/s²
1000kg=x kg
x=1000 kg
2009-11-28T11:40:24+01:00
Zad 1)
Ep= m razy g razy h
Ep= 8 kg razy 3m razy 10m/s²
Ep= 240J

2) m= 2.5kg
1000 razy 2,5= 2500kg
Ep= 2500kg razy 20m razy 10m/s²
Ep= 500 000J = 500KJ

zad 3)
Ep= m razy g razy h
m= Ep przez g razy h
m= 5000J przez 10 m/s² razy 0,5m
m= 250kg

Ja bym tak to zrobila:)
2009-11-28T11:47:26+01:00
1.
Ep=m*g*h
Ep=8kg*10N/kg*3m
Ep=4*5*3
Ep=60J
2.
1000*2,5=2500KG
Ep=m*g*h
Ep=2500kg*10N/kg*20m
Ep=250*1*20
Ep=5000J
3. A w trzecim trzeba chyba przekształcić wzór, ale niestety nie potrafię.