Zapisz w postaci układu równań:
a) liczba a jest o 3 większa od liczby b. Średnia artymetyczna licz a i b jest równa 14,5.
b)Liczba x jest o 8 mniejsza od liczby y. Liczba y jest 3 razy większa od liczby x.
c)Liczba u jest o 6 większa od liczby v. Suma liczb u i v jest 4 razy większa od v.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T11:40:29+01:00
A) a+3=b
a+b/2= 41,5

b) x+8=y
y=3*x

c) v-6=u
u+v= 4*v


* znak mnożenia
2009-11-28T11:42:06+01:00
A) a = b+3
(a+b)/2 = 14,5

b) x = y-8
3x = y

c) u = v+6
u+v=4v