Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T12:06:16+01:00
A.
a) 15 do 2+ 8 do 2= x do 2
225+ 64= x do2
289= x do 2 / pierwiastek
pierwiastek z 289= x
17= x
b) 4 do 2 + x do 2= pierwiastek z 41 do 2
16+ x do 2 = 41 /-16
x do 2 = 25 /pierwiastek
x= 25
c) 5 do 2 + x do 2 = 10 do 2
25+ x do 2= 100 /-25
x do 2= 75 /pierwiastek
x= pierwiastek z 75
x= 5 pierwiastka z 3
B.
1 do 2 + x do 2= pierwiastek z 50 do 2
1+x do 2 = 50 /-1
x= 49 /pierwiastek
x=7
C.
a) 20 do 2 + 21 do 2 = 29 do 2
400 + 441 = 841
841=841 trójkąt jest prostokątny
b) 5 do 2 + 5 do 2 = 7 do 2
25+25= 49
50=49 trójkąt nie jest prostokątny
c) 8 do 2 + 15 do 2 = 17 do 2
64 + 225 = 289
289=289 trójkąt jest prostokątny
d) 9 do 2 + 12 do 2 = 16 do 2
81 + 144 = 256
225= 256 trójkąt nie jest prostokątny
D. d- przekątna
d= a pierwiastka z 2
4= a pierwiastka z 2 / : pierwiastek z 2
4: pierwiastek z 2 = a
4*pierwiastek z 2 : 2 = a
2 pierwiastka z 2 = a
F. P= (a do 2 * pierwiastek z 3): 4
P= (6 do 2 * pierwiastek z 3) : 4
P= 36 pierwiastka z 3 : 4
P= 9 pierwiastka z 3
G. 4 pierwiastka z 3 = (a do 2 * pierwiastek z 3): 4 / *4
16 pierwiastka z 3- a do 2* pierwiastek z 3 /: pierwiastek z 3
16= a do 2 / pierwiastek
4=a
H. 3 do 2 + 1 do 2 = x do 2
9 + 1 = x do 2
10= x do 2 /pierwiastek
pierwiastek z 10 = x
2009-11-28T16:54:29+01:00
1.
√[15²+8²]=√289=17
√[4²+(√41)²]=√57
√[5²+10²]=√125

2.
√[1²+(√50)²]=√1+50=√51

3.
tak
nie
nie
nie

4.
1/2*4^2=1/2*16=6
√6=2,45

5. P= (a ^ 2 * √3): 4
P= (6 ^ 2 * √3) : 4
P= 36√3 : 4
P= 9 √3
G. 4 √3 = (a ^ 2 * √3): 4 / *4
16 √3- a ^2* √ 3 /: √3
16= a ^ 2 / √
4=a
6. 3 do 2 + 1 do 2 = x do 2
9 + 1 = x do 2
10= x do 2 /√
√10 = x