Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-11-28T11:46:07+01:00
„ Każdy człowiek ma prawo wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje swobodę zmiany wyznania lub wiary oraz swobodę głoszenia swego wyznania lub wiary bądź indywidualnie, bądź wespół z innymi, publicznie i prywatnie poprzez nauczanie, praktykowanie, uprawianie kultu i przestrzeganie obyczajów.”
2 5 2
2009-11-28T11:49:19+01:00
Wolność sumienia i wyznania jest podstawowym prawem człowieka, jest udukomętowany dokumentami międzynarodowymi, w: Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, Konwencji Praw Dziecka i Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Deklaracji o Prawach Człowieka.