Odpowiedzi

2009-11-28T11:51:24+01:00
a) m P = 30,97g
b) 10 Li = 10* 6,9g =69g
c)24g - 1mol
10g- x
x= 10*1/24=0,42mole
1mol - 6,02 *10 do 23 atomów
0,42 mole - x
x= 6,02 * 10 do 23 * 0,42 / 1 = 2,528 * 10 do 23 atomów
d) 1 mol - 16g
x - 8g
x= 8*1/16 =0,5mola
1 mol - 6,02 *10 do 23 atomów
0,5 mola - 3,01 * 10 do 23 atomów

1 mol - 32 g
x - 8g
x=8*1 /32=0,25moli
1 mol - 6,02 *10 do 23 cząsteczek
0,25 mola - x
x = 0,25 * 6,02 * 10 do 23 / 1 = 1,505 * 10 do 23 cząsteczek

2 2 2
2009-11-28T16:03:58+01:00
Oblicz.
a) masę jednego atomu fosforu
M=31 g/mol

b) masę dziesięciu atomów litu
M(Li)= 7 g/mol
1 -- 7g
10--x
x=70g

c) liczbę atomów w 10 g magnezu
M(Mg)= 24 g/mol

1mol----24g
6,02*10²³--24g
x----------10g
x=10g * 6,02*10²³ / 24g= 2,5 * 10²³

d) liczbę atomów i cząsteczek w 8 g cząsteczkowego tlenu
M(O₂)= 2*16=32 g/mol

1 mol - ---32g
x moli ---- 8g
x= 8*1/32 = 0,25 mola

1 mol - 6,02 *10²³ atomów
0,25 mola - x
x= 0,25 *6,02 *10²³ /1mol= 1,505 * 10²³atomów =>, że cząsteczek jest 3,01 * 10²³ (ponieważ cząsteczek jest 2 razy więcej inż atomów).
4 4 4