Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T12:06:46+01:00
Twarda woda - zawiera sole różych metali, a zwłaszcza wapnia i magnezu. Podczas jej gotowania powstaje tzw. kamień kotłowy czyli nierozpuszczalny osad węglany wapnia lub magnezu. Zachodzi wówczas reakcja chemiczna
Ca(HCO3)2 -------- temp 100 stopni----- CO2 + H2O + CaCO3
Woda o dużej twardości nie nadaje się do użytku w gospodarstwie domowym ze względu na słabe pienienie się mydła , a w przemyśle włanie ze względu na powstawanie kamienia kotłowego niszczącego instalacje i urządzenia elektryczne. Twardą wodę poddaje się procesowi zmiękczania np przed dodanie sody czyli węglanu sodu
CaCl2 + Na2CO3 ---- CaCO3 + 2 NaCl
Woda zmiękczona w ten sposób nadaje się doskonale do użytku przemysłowego, lecz nie nadaje się do picia.
Przekonanie, że kamień odkładający się w czajniku świadczy o złej jakości wody jest fałszywe. Twarda woda zawiera właśnie jony magnezu i wapnia które korzystnie wpływają na organizm człowieka.
1 1 1