1.Oblicz pole obszaru ograniczonego wykresami funkcji:
a) y = |2x| i y= |x-2| + 1
b) y = |2x| - 2 i y= |x-1| +1
2. Wykres funkcji g otrzymano przez przesunięcie wykresu funkcji f. Podaj wektor przesunięcia.
a) f(x) = |x|, g(x) = |x+3|-4
b) f(x) =|x+2| - 3, g(x) = |x|
c) f(x) = |x+2|- 3, g(x) = |x - 3|
d) f(x) = |2x+4|, g(x) = |2x - 6|
Proszę o rozpisanie i wytłumaczenie. Dziekuję.

1