Przyporządkuj pojęciom kolumny/ określenia znajdujące się w kolumnie //
/
A- atom
B- pierwiastek
C-elektron
D- proton
E- neutron
//
a- cząstka elementarna o jednostkowym ładunku ujemnym
b- obojętna cząstka elementarna znajdująca się w jądrze
c- najmniejsza część pierwiastka, która decyduje o jego właściwościach
d- cząstka elementarna o jednostkowym ładunku dodatnim
e- zbiór atomów, które mają taką samą liczbę protonów

2

Odpowiedzi

2009-11-28T11:56:52+01:00
2009-11-28T11:56:47+01:00