Geografia ekonomiczna korzysta z dorobku wielu nauk, m.in. geologii, demografii, kartografii, metereologii, statystyki, historii i ekonomii.
Napisz z jakich nauk korzysta najczesciej:
-geografia rolnictwa -
-geografia przemysłu-
-geografia usług-
-geografia ludnosci i osadnictwa
-geografia komunikacji

Proszę pomóżcie

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T12:06:25+01:00
1.Geografia rolnictwa: meteorologia, geologia, kartografia
2.Geografia przemysłu: ekonomia, statystyka, geologia
3.Geografia usług: statystka, ekonomia
4.Geografia ludności i osadnictwa: demografia, kartografia, historia, geologia, statystyka
5.Geografia komunikacji: kartografia, statystyka, ekonomia, meteorologia

Proszę bardzo zadanko gotowe :)
3 4 3