Utwórz dialogi według poniższego schematu :

Geschwister? -->(+)
Bruder? -->jest skreślony bruder,Schwister.Du?
Skreślona Schwester,Bruder-->Name?
Edwin-->Alter?
24

Schwester? -->Skreślona schwester
Bruder? -->skreślony bruder
Tier?--> (+) Hund
wie ? --> groB,schwarz,laut

Zależy mi na czasie

2

Odpowiedzi

2009-11-28T15:25:44+01:00
Hast du Geschwister?
Ja, Ich habe Geschwister.

Hast du den Bruder?
ja. ich habe den Bruder.

Wie alt ist er?
er ist 24 Jahre alt.


Hast du Schwester?
Nein ich habe keine Schwester.

Hast du Bruder?
Nein ich habe kein Bruder.

Hast du ein Tier?
Ja, ich habe ein Hund.

Wie ist es?
Es ist groß , schwarz und laut.


Myślę, że dobrze :P
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T18:02:03+01:00
Hast du Geschwister?
Ja,ich habe Geschwiester.

Hast du Bruder?
Ja,ich habe Bruder.

Wie heiBt dein Bruder?
Mein Bruder heiBt Edwin.

Wie alt ist er?
Er ist vierundzwanzig Jahre alt.

Hast du Schwester?
Nein,ich habe keine Schwester.

Hast du ein Tier?
Ja ich habe ein Hund.

Wie ist es?
Es ist groB,schwarz und laut.


poprzedni rozwiązujący zapomniał o jednym pytaniu,to jest:
Jak ma na imię Twój brat,ja to uzupełniłam.
7 3 7