Stara legenda głosi, że czeska królewna Libusza obiecała temu z trzech ubiegających się o nią rycerzy oddać rękę, który pierwszy rozwiąże zadanie następującej treści:
Ile śliwek mieści się w koszyku, którego połowę całej zawartości i jedną śliwkę odda pierwszemu, drugiemu połowę reszty i jedną śliwkę, wreszcie trzeciemu połowę pozostałych i trzy śliwki, po czym kosz będzie pusty?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T12:15:10+01:00
Ile śliwek mieści się w koszyku, którego połowę całej zawartości i jedną śliwkę odda pierwszemu, drugiemu połowę reszty i jedną śliwkę, wreszcie trzeciemu połowę pozostałych i trzy śliwki, po czym kosz będzie pusty?

>> Rozwiązujemy od końca
((3*2+1)*2+1)*2=(7*2+1)*2=15*2=30
144 1 144
2009-11-28T12:16:00+01:00
W koszu mieści się 30 śliwek.

Analiza zadania:

x - ilość wszystkich śliwek w koszu
0,5x+1 - ilość śliwek, które otrzymał pierwszy rycerz
x-(0,5x+1) - ilość śliwek, które pozostały po pierwszym rycerzu

x-(0,5x+1)=0,5x-1

0,5(0,5x-1)+1 - ilość śliwek, które otrzymał drugi rycerz

0,5(0,5x-1)+1=0,25x+0,5

(0,5x-1)-(0,25x+0,5) - ilość śliwek, które pozostały po drugim rycerzu

(0,5x-1)-(0,25x+0,5)=0,25x-1,5

0,5(0,25x-1,5)+3 - ilość śliwek, które otrzymał trzeci rycerz
0,5(0,25x-1,5)+3=0,125x+2,25

Ułożenie równania:

(0,5x+1)+(0,25x+0,5)+(0,125x+2,25)=x

Rozwiązanie równania:

x=30

62 4 62