Zastąp wyrazy obce ich rodzimymi powszechnie znanymi odpowiednikami:
analogia
anons
argumentować
autonomia
demaskowac
diagnoza
dialog
edukacja
ekspedycja
espozycja
emocjonować sie
entuzjazm
ewolucja
funkcjonowac
ingerowac
integralny
klasyfikować
konfliktkonkluzja
marginalny
optymalny
prettekst
prestiż
prezentować
prowizoryczny
remontować

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T12:28:43+01:00
Analogia - bliskość, podobieństwo
anons - ogłoszenie
argumentować - dowodzić, udowadniać, uzasadniać
autonomia - niezależność, samodzielność
demaskować - ujawniać, wykrywać
diagnoza - ocena
dialog - rozmowa
edukacja - wykształcenie
ekspedycja - wyprawa
ekspozycja - wystawa
emocjonować się - przeżywać
entuzjazm - gorliwość, zapał, pasja
ewolucja - postęp, rozówj
funkcjonowac - działać
ingerowac - mieszać się, wtrącać się
integralny - całkowity, ogólny
klasyfikować - segregować
konflikt - spór
konkluzja - morał, wniosek
marginalny - mało ważny, poboczny
optymalny - maksymalny, najlepszy
pretekst - pozór
prestiż - autorytet, szacunek, znaczenie, poważanie
prezentować - cechować, opisywać
prowizoryczny - tymczasowy, umowny
remontować - odnawiać, odświeżać

pozdrawiam :)
1 3 1
2009-11-28T12:37:40+01:00
Analogia - odpowiednoiść, podobieństwo .
anons - inserat, ogłoszenie w prasie.
argumentować - dowodzić, uzasadniać, motywować, udowadniać.
autonomia - religia .
demaskowac - ukrywać .
diagnoza - rozpoznanie .
dialog - wypowiedź .
edukacja - wychowanie .
ekspedycja - podróż .
espozycja - pokaz, wystawa .
emocjonować sie - podniecać się .
entuzjazm - zachwyt, uniesienie, zapał .
ewolucja - rozwinięcie .
funkcjonowac - pracować .
ingerowac - mieszać się, wtrącać się do czegoś .
integralny - nierozerwalnie związany z czymś .
klasyfikować - segregować.
konflikt konkluzja - wniosek, rezultat, wynik, efekt, podsumowanie; zakończenie, finał .
marginalny - mało ważny, poboczny .
optymalny - najlepszy .
prettekst - pozór, wymówka .
prestiż - sztuczki magiczne .
prezentować - przedstawiać .
prowizoryczny - niestały .
remontować - naprawiać .

pozdrawiam ^^ :)
  • Użytkownik Zadane
2009-11-28T12:42:54+01:00
Analogia-podobieństwo
anons-ogłoszenie
argumentować- przekonywać kogoś
autonomia- niezależność
demaskować-ujawnić coś-przedstawić w prawdziwym świetle czyjeś skryte ujemne cechy,
diagnoza- ocena
dialog- rozmowa
edukacja- nauczanie
ekspedycja- załoga
espozycja- wystawa
emocjonować sie -chełpić się
entuzjazm- wiara we własne siły
ewolucja- stopniowa zmiana
funkcjonować- działać
ingerować- wtrącać się
integralny- nienaruszony
klasyfikować- szufladkować, układać
konflikt konkluzja- spór np. przed sądem
marginalny- mało ważny
optymalny- najlepszy
pretekst- pozór, fałszywy powód zmyślony
prestiż- szacunek innych osób do danej osoby.
prezentować- przedstawiać
prowizoryczny- tymczasowy
remontować- naprawiać