Odpowiedzi

2009-11-28T12:26:26+01:00
Częstotliwośc-jest to ilość drgań wykonanych w czasie jednej sekundy. symbol {f}
Okresem nazywamy czas jednego pełnego drgania ciała
Okresem ruchu po okręgu (T) jest to czas, po którym punkt materialny wykona jeden pełny obieg całego okręgu.

F=T/N
Znaczenie symboli:

T – okres ruchu (w sekundach s)
N – ilość wykonanych (również niepełnych, wtedy liczba będzie ułamkiem) okrążeń okręgu (liczba niemianowana)
t - czas w jakim odbywa się ruch, lub jego fragment (w sekundach s)

F=N/T

Znaczenie symboli:

f – częstotliwość (w Hz = 1/s = s-1)
N – ilość wykonanych (również niepełnych - wtedy pojawi się ułamek) okrążeń okręgu (liczba niemianowana)
t - czas w jakim odbywa się ruch, lub jego fragment (w sekundach s)
1 5 1