ZADANIE 1
Rozwiń w 5-6 zdaniach myśl zawartą w poniższym cytacie "Dziadów". W wypowiedzi wykorzystaj przykład z życia lub literatury. Możesz zgodzić się ze słowami bohaterów bądź im zaprzeczyć.

"Bo kto nie był ni razu człowiekiem,
temu człowiek nic nie pomoże"

ZADANIE 2
Jesteś jednym z mieszkańców wioski.Opowiedz o obrzędzie dziadów. Pamiętaj o możliwości przekształcenia fragmentu utworu Adama Mickiewicza.
UWAGA: Praca powinna zawierać 12-15 zdań.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T14:34:14+01:00
Zad.1 Każdy człowiek będzie rozliczany za swoje ziemskie życie przed Panem Bogiem. Jeżeli nasz ziemski czas był spędzany tylko na zabawach i radościach, z dala od trudów i niedogodności, był to czas daleki od normalnego ludzkiego życia. Jedynie człowiecza wędrówka po ziemi zastawiona cierpieniem i smutkiem była normalnym życiem. Ci, którzy dotknęli prawdziwego życia mogą być później wpuszczeni do królestwa Bożego i to im będzie dane oglądać oblicze naszego Pana. Zatem każdy człowiek powinien podjąć trud wychowania i życia w małżeństwie, z dala od egoizmu, w swej egzystencji życiowej. Powinniśmy być też świadomi tego, że za każde nasze czyny jesteśmy odpowiedzialni przed naszym Stwórcą Boskim i będziemy za to rozliczani przed sądem ostatecznym.
5 1 5