PROSZĘ SKUPCIE SIĘ NA TEJ PRACY DOMOWEJ BO JEST NA OCENĘ!


Przeczytaj zamieszczony tekst Arystotelesa,jednego z greckich filozofów,żyjącego w 4 w.p.n.e..Wyjaśnij ,czym dla Arystotelesa jest demokracja i jak ją ocenia.


Założeniem ustroju demokratycznego jest wolność.Tak też się pospolicie muwi ,że jedynie w tej formie ustroju zażywają obywatele wolnośći i to właśnie -powiadają-ma na celu demokracja.Jedyną cechą wolnośći jest to,że na przemian to słucha,to rozkazuje .Bo prawo w ujęciu demokratycznym polega na tym,że za podstawę równośći przyjmuję liczbę ,nie wartość.Jeśli się zaś tak ujmuję prawo,to tłum jest z koniecznośći czynnikiem roztrzygającym i co większość uchwali,jest ostatecznie załatwione ,a tym samym jest prawem.Powiadają bowiem,że każdy z obywateli musi mieć równe prawa,skutkiem tego w demokracjach ludzie ubodzy więcej znaczą nizli bogaci;przedstawiają przecież większość,a ta co uchwali,ma moc obowiązują.

1

Odpowiedzi

2009-11-28T12:47:02+01:00
Według Arystotelesa demokracja jest po prostu wolnością, i możliwością na posiadanie przez wszystkich obywateli równych praw. Uważa, że jest ona bardzo ważna i potrzebna, szczególnie dla ludzi uboższych, których traktowano gorzej, od tych któzy mieli pieniądze.
148 4 148