1 . Określ wzór rzeczywisty związku chemicznego o masie molowej 100 g/mol. Zawartość procentowa pierwiastków wynosi 0 - 48%, C - 12%, resztę stanowi pierwiastek X.

2. Oblicz ile gramów siarczanu (VI) sodu powstanie podczas rekacji zobojętniania 4 g wodorotlenku sodu kwasem siarkowym (VI)

3. Oblicz ile gramów soli otrzymano w rekacji 20 g tlenku sodu ze 100cm3 roztowru kwasu aztotowego (V) o gęstości 1,3 g/cm3. Czy substancje użyte do reakcji chemicznej przereagowały ze sobą całkowicie? Jeśli nie, to która z reagujących substancji i w jakiej ilości pozostała w roztworze

Proszę o wszystkie obliczenia do zadań. Z góry dziękuje

1

Odpowiedzi

2009-11-28T16:37:43+01:00
1 . Określ wzór rzeczywisty związku chemicznego o masie molowej 100 g/mol. Zawartość procentowa pierwiastków wynosi 0 - 48%, C - 12%, resztę stanowi pierwiastek X.

Związek składa się więć z 3 pierwiastków: O, C i X.
Masa molowa związku to 100g.

Masa tlenu w tym związku:
100g - 100%
x g-----48%
x= 48g
ilość atomów tlenu to: 48g:16g= 3

Masa węgla w tym związku:
100g - 100%
x g-----12%
x= 12g
ilość atomów tlenu to: 12g:12g=1

Masa pierwiastka X to:
100g - 48g - 12g= 40g. - jest to wapń.

Ilość atomów pierwiastków w całym związku:
O=3
C=1
Ca=1

Wzór: CaCO₃


2. Oblicz ile gramów siarczanu (VI) sodu powstanie podczas rekacji zobojętniania 4 g wodorotlenku sodu kwasem siarkowym (VI)

M (NaOH)= 23 + 16 + 1= 40 g/mol
M(Na₂SO₄)= 2*23 + 32 + 4*16= 142 g/mol
2NaOH + H₂SO₄ → Na₂SO₄ + 2H₂O
2 mole------------- 1mol
80g------------------142 g
4g-------------------x
x= 4*142 / 80=7,1 g


3. Oblicz, ile gramów soli otrzymano w reakcji 20 g tlenku sodu ze 100cm3 roztworu kwasu azotowego (V) o gęstości 1,3 g/cm3. Czy substancje użyte do reakcji chemicznej przereagowały ze sobą całkowicie? Jeśli nie, to która z reagujących substancji i w jakiej ilości pozostała w roztworze

Masa użytego kwasu kwasu:
d= m/V => m=d*V = 1,3 * 100=130g

M(Na₂O)= 2*23+16=62 g/mol
M(HNO₃)= 1 + 14 + 3*16= 63 g/mol
M(NaNO₃)= 23 + 14 + 3*16= 85 g/mol

Na₂O + 2HNO₃ → 2NaNO₃ + H₂O
1mol---2mole----2mole
62g----126g------170g
20------y-------x
x=20*170/62=54,8

y= 126*54,8/170 = 40,7g; a użyto 130g, więc:
130g-40,7g=89,3g

Substancje użyte do reakcji chemicznej nie przereagowały ze sobą całkowicie.
Na2O przereagował całkowicie, HNO3 nie pozostał w roztworze w ilości 89,3g.
6 4 6