Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-05-25T18:50:55+02:00
1}natężenie I z podłączonym R2:
I=U/Rz
opór zastępczy układu:
Rz=Rw+R1*R2/(R1+R2)
Rz=2+20*5/(20+5)
Rz=2+4
Rz=6 ohm

natężenie w źródle;
I=U/Rz=U/6

spadek napięcia na źródle;
dU=I*Rw=U/6*2=U/3

napięcie na R1;
U1=U-U/3=2/3*U

natężenie w R1;
I1=(2/3*U)/R1
I1=(2/3*U)/20
I1a=1/30*U

2)natężenie w oporniku R1, bez R2:
I=U/Rz
opór zastępczy układu:
Rz=Rw+R1
Rz=2+20
Rz=22 ohm

natężenie w źródle;
I=U/Rz=U/22

spadek napięcia na źródle;
dU=I*Rw=U/22*2=U/11

napięcie na R1;
U1=U-U/11=10/11*U

natężenie w R1;
I1=(10/11*U)/R1
I1=(10/11*U)/20
I1b=1/22*U

ile razy zmieni się natężenie prądu

płynącego przez opornik R1;
I1b/I1a=(1/22)U/(1/30)U
I1b/I1a=30/22=15/11
Po odłączeniu R2 natężęnie prądu w

R1 wzrośnie jak 15:11.
1 5 1