Odpowiedzi

2009-11-28T12:53:18+01:00
- stanowią pokarm dla innych organizmów (również dla ludzi), są

niezbędne dla wielu ryb

- mają decydujący wpływ na klimat Ziemi. Wzbogacając zbiorniki wodne w tlen wykorzystywany przez zwierzęta stanowią dużą część fotosyntezujących organizmów.

- regulują dostęp światła słonecznego dla organizmów wodnych,

- wchodzą w skład porostów, a także można je spotkać w ciele niektórych zwierząt np. pierwotniaków,

- uczestniczą w procesach tworzenia i rozpadu skał,

- biorą udział w krążeniu pierwiastków w przyrodzie np. węgla i tlenu,

- są ważnym składnikiem planktonu.
2009-11-28T12:54:44+01:00
Z prostych związków nieorgancznych z udziałem energii produkują materię organiczną.
Tworzą plankton.
Wzbogacają zbioniki wodne w tlen wytwarzany w procesie fotosyntezy.
Są organizmami pionierskimi.
Sałata morska jest używana w gastronomii.
Listownicę wykorzystuję śię do celów kulinarnych
Krasnorosty w kosmetologii.
Zakwity sinic powodują choroby porażające układ nerwowy i mięśnie.