Odpowiedzi

2009-11-28T12:59:10+01:00
Ten proces zachodzi w cytoplazmie, ale informacja genetyczna o budowie białka jest zapisana w jądrze komórkowym.
1. TRANSKRYPCJA -jest to przepisanie informacji genetycznej z kwasu DNA na kwas mRNA. mRNA przedostaje się z jądra komórkowego do cytoplazmy.
2. TRANSLACJA - zachodzi na terenie cytoplazmy i rybosomów. mRNA opuszcza jądro i łączy się z rybosomami. tRNA transportuje wolne aminokwasy z cytoplazmy do rybosomów. Cząsteczka tRNA na jednym końcu ma aminokwas,a na drugim 3 nukleotydy rozpoznające właściwy dla siebie kodon na mRNA. Między sąsiadującymi aminokwasami powstają wiązania peptydowe. Rybosom przesuwa się wzdłuż nici tRNA i łączy aminokwasy kodowane przez kolejne trójki nukleotydów. W ten sposób powstaje cząsteczka białka. Proces biosyntezy białka kończy się tzw. kodonem nonsensownym (UAA, UGA, UAG).