Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T14:26:04+01:00
Zadanie 2.
Oblicz masę soli zawartą w 300g roztworu KI nasyconego w temperaturze 300K, jeśli rozpuszczalność soli w tej temperaturze wynosi 140g/100g wody.


L = 140 g/100H₂O,z tego wynika, że na 100 gram wody, przypada 140g tej soli.

ms-------mw
140g----100g

mr=ms+mw=140+100=240g

140g----240g
x g-------300g
x=300*140/240=175 g soli.
2 4 2