Proszę o pomoc. ;)
Zad1. Określ funkcję, jaką pełni obrońca.
Zad.2. Na podstawie wiadomości z telewizji, radia i prasy podaj przykłady spraw, które rozpatruje Rzecznik Praw Obywatelskich.
Zad.3. W Polsce zniesiona jest kara śmierci. Jakie jest Twoje zdanie w tej sprawie? Spróbuj uzasadnić swoje stanowisko.

Z góry dziękuję!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T13:12:06+01:00
1. Obrońca przedstawia argumenty korzystne dla oskarżonego. I wnosi o najniższy wymiar kary. 2.Stoi na straży praw obywatela. Jego działalność reguluje ustawa z 1987 (znowelizowana w 1991) o rzeczniku praw obywatelskich. Rzecznik praw obywatelskich może podjąć zgłoszoną sprawę lub nie, natomiast w przeciwnym razie przypadku musi o tym powiadomić wnioskodawcę i osobę której sprawa dotyczy. Może on również przestać na wskazaniu wnioskodawcy przysługujących środków działania lub przekazać sprawę innemu właściwemu organowi 3. Moim zdaniem dobrze,że zniesiono karę śmierci, ponieważ człowiek popełnia błędy w swoim życiu, za co powinien dostać karę pozbawienia wolności. A od sądu ostatecznego jest Bóg.