Kula lecąca z szybkością v wpada do skrzyni z piaskiem zagłębiając się na l1=25cm. Na jaką głębokość l2 wryje się w piasek taka sama kula jeżeli jej szybkość będzie dwa razy większa????? Siły oporów ruchu kuli w piasku w obydwu przypadkach są jednakowe.

1

Odpowiedzi

2009-03-28T11:05:57+01:00
Opóźnienie pocisku w piasku oznaczę jako a.
v - at = 0 <=> v = at
2vt - at² = 2l₁ <=> 2vt - vt = 2l₁ <=> vt = 2l₁ <=> v²/2l₁ = a
a = v²/2l₁

W drugim przypadku zamiast v jest 2v a zamiast l₁ jest l₂
a = (2v)²/2l₂ = 4v²/2l₂

v²/2l₁ = 4v²/2l₂ <=> 1/l₁ = 4/l₂ <=> l₂ = 4l₁
Czyli w drugim przypadku kula wryła się na 1metr w piasku.