Uczeń otrzymał dwie,podobnie wyglądające,metalowe kostki.Obie miały kształt sześcianu o krawędzi 2cm.Po zważeniu okazało się,że ich masy się różnią i wynoszą kolejno: masa 1 kostki= 21,6g masa 2 kostki=13,9g.Zidentyfikuj te metale,obliczając gęstość substancji 1i2 z których wykonano kostki. Jak rozwiązać: wypisujesz substancja 1: dane, szukane, wzór,rozwiazanie i odpowiedź substancja 2: dane,szukane,wzor rozwiazanie i odpowiedz. DZIEKUJE ZA POMOC ;*

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T13:18:37+01:00
Kostka 1.
dane:
a= 2 cm
m= 21,6 g

szukane:
d= ?

wzór:
d=m/v

rozwiązanie:
v= a*a*a
v= 2 cm * 2 cm * 2cm
v- 8 cm³

d= m/v= 21,6g/8cm³= 2,7 g/cm³

odpowiedź:
Gęstość tej substancji to 2,7g/cm³ i jest to glin

Kostka 2.
dane:
a= 2 cm
m= 13,9g

szukane:
d= ?

wzór:
d=m/v

rozwiązanie
v=a*a*a
v= 2cm*2cm*2cm
v= 8cm³

d= m/v=13,9g/8cm³≈1,74g/cm³

odpowiedź:
Gęstość tej substancji to 1,74g/cm³ i jest to magnez.

Myślę, że pomogłam ;]
85 4 85
2009-11-28T13:22:37+01:00
I kostka:
Dane:
a-2cm
m-21,6g
V-2cm*2cm*2cm=8cm³
d-?
Wzór:
d=m/V
Rozwiązanie:
d=21,6g/8cm³=2,7g/cm³
Odp.: Glin

II kostka:
Dane:
a-2cm
m-13,9g
V-2cm*2cm*2cm=8cm³
d-?
Wzór:
d=m/v
Rozwiązanie:
d=13,9g/8cm³=1,7375g/cm³
Odp.: Magnez

Zamiast znaku dzielenia pisz kreskę ułamkową.
31 3 31