Przetłumacz zdania na jęz.angielski:
1. Oni właśnie pomalowali swój dom.
2. Oni pomalowali swój dom w ubiegłym roku.
3. Czy kiedykolwiek byłeś we Włoszech?
4. Czy byłeś we Włoszech ostatniego lata?
5. Czy już przeczytałeś tą książkę?
6. Przeczytałem tą książkę, gdy byłem w pierwszej klasie.
7. Oni spotykają się od dwóch lat.
8. Oni spotkali się dwa lata temu.
9. Ile zapłaciłeś za te buty?
10. Zapłaciłem 100 funtów.

2

Odpowiedzi

2009-11-28T13:12:50+01:00
1. They just painted your house
2. They painted their house last year.
3 Have you ever been in Italy?
4 Have you been in Italy last summer?
5 Have you read this book?
6 I read this book when I was in first class.
7 They meet for two years.
8 They met two years ago.
9 How much you paid for these shoes?
10. I paid 100 pounds.
2009-11-28T13:17:59+01:00
They have painted exactly house
They have painted house last year.
Did you ever be in italy?
Did you be in italyy last summer?
Did you read this book?
i read this book when i was in first class
They meet since two years
They met two years ago
I paid 100 funts