A)województwa o najmniejszej stopnia bezrobocia.
podaj przyczyny.
b)województwa o największej stopie bezrobocia
padaj przyczyny.
3dokonaj analizy diagramów przedstawijających strujturę bezrobotnych w polsce według wieku oraz poziomu wykształcenia w 2007,a następnie zapisz wnioski.
4.wymień trzy przykłady działan,które,twoim zdaniem,należałoby podjąć,aby zmniejszyć poziom bezrobocia na obszarach wiejskich. rozwiążecie mi a trzeba podać diagramy

1

Odpowiedzi

2009-11-28T13:41:08+01:00
A)najniższe bezrobocie występuje w woj. najbardziej rozwiniętych gospodarczo: mazowieckie, małopolskie, śląskie i wielkopolskie
b)północna i zachodnia Polska: zachodnio-pomorskie, warmińsko-mazurskie
zlikwidowano wiele PGR-ów, które w wielu wsiach były głównymi ośrodkami pracy, ponadto województwa te słabo są rozwinięte gospodarczo, sektor usług nie jest tu dominującym, dlatego większość ludnośći tych obszarów pracuje w rolnictwie
3Najwięcej bezrobotnych jest w wieku 25-34 lat natomiast najmniej w wieku 55 lat i więcej.Najmniej bezrobotnych jest z wykształceniem wyższym, natomiast najwięcej bezrobotnych jest jest z wykształceniem gimnazjalnym i zasadniczo zawodowym. dzieje się tak gdyż pracodawcy poszukują najczęściej ludzi dobrze wykształconych, którzy będą mogli spełniać oczekiwania jakich wymaga dane stanowisko, ludzi którzy mają już jakieś doświadczenie w danej dziedzinie pracy i są to najczęściej ludzie starsi.
4*przede wszystkim należy zacząć uprawiać grunty, które z biegiem lat dotknęły nieurodzaje i ziemie te ulepszyć
*wybudować zakład przemysłowy dotyczący rolnictwa itp.
*zachęcić rolników do uprawy ziemi odpowiednimi dopłatami lub dogodnościami

;))

84 3 84