Odpowiedzi

2009-11-28T14:08:44+01:00
FRAZEOLOGIZMY:
Z Biblii:
* być alfą i omegą- być autorytetem (w jakiejś dziedzinie); wiedzieć wszystko(na jakiś temat)
*chodzić od Annasza do Kajfasza-bezskutecznie starać się coś załatwić w różnych urzędach
*wieża Babel-miejsce gdzie panuje ogromne zamieszanie
*wyzionąć ducha- umrzeć
*być ulepionym z gliny-być podobnym, mieć takie same cechy


dotyczące starożytnej Grecji i Rzymu
*nić Ariadny- coś, co pozwala wybrnąć z trudnej sytuacji
*stoicki spokój - nie denerwować się, być spokojnym
*stajnia Augiasza - sprawa, rzecz zaniedbana, zapuszczona, zachwaszczona, w bezładzie, rozgardiaszu, nierządzie
*udawać Greka - udawać, że nie ma się pojęcia, wiedzy na jakiś temat;
*Puszka Pandory- symbol nieszczęść, czegoś, co wywołuje mnóstwo nieprzewidzianych trudności, źródło niekończących się smutków i kłopotów.

UTWORY:
do bibli
*„Bogurodzica”
*„Boska Komedia”.
*"Dziady"
do grecji
*"Odprawa posłów greckich"
*"Iliada"
*"Antygona"

do Rzymu
*"Quo vadis"
*"Rzym"- Juliusza Słowackiego
*"O Rzymie" - Jana Kochanowskiego

INNE DZIEŁA SZTUKI:
do bibli
*"stworzenie Adama"
*"pieta"- rzeźba
*"ostatnia wieczerza"

do grecji
*"dyskobol"-rzeźba
*"Amazonka"-rzeźba

do Rzymu
*"Ara Pacis" - fragment reliefu