Prosze to jest na Poniedziałęk...: 1Oblicz mase cząsteczkowa pentanu i heksanu 2: Napisz równania reakcji całkowitego i niecałkowitego spalania butanu.3 : wymień podobieństwa oraz róznice we właściwościach etanu i etenu.4 : Oblicz i porównaj stosunek masowy węgla do wodoru w cząsteczce metanu i acetylenu. PROSZE!!

1

Odpowiedzi

2009-11-28T13:43:19+01:00
MC5H12-
węgiel – 60u
wodór – 12u
pentan = 72 u

mC6H14
węgiel – 72u
wodór – 14 u
heksan = 86 u

Reakcja spalania nie całkowitego butanu

2 CuH10 = 5 O2 - 8C + 10H2O


Reakcja spalania całkowita butanu
2CuH10 + 13O2 - 8 CO2 + 10 H2O


eten ma wzór C2H4 a etan C2H6