Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T13:21:26+01:00
Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.
I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego,
który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny,
umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion,
zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał,
wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego,
stamtąd przyjedzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny,
świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie,
ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen


Dziesięć przykazań Bożych:

Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
Nie będziesz brał imienia Pana, Boga swego, nadaremnie.
Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
Czcij ojca swego i matkę swoją.
Nie zabijaj.
Nie cudzołóż.
Nie kradnij.
Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
Nie pożądaj żony bliźniego swego.
Ani żadnej rzeczy, która jego jest.
5 3 5
2009-11-28T13:37:04+01:00
1)Nie będziesz miał Bogów cudzych przedemną.
2)Nie będziesz używał imienia Pana Boga swego nadaremno.
3)Pamietaj aby dzień świętych święcić
4)Czcij Ojca swego i Matke swą.
5)Nie zabijaj.
6)Nie cudzołóż.
7)Nie kradnij
8)Nie mow fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9)Nie pożądaj żony bliżniego swego.
10)Ani żadnej rzeczy która jego jest.