Odpowiedzi

2009-11-28T13:34:02+01:00
Proszę bardzo :)

Mutualizm-wzajemne oddziaływanie między populacjami różnych gatunków, obu przynoszące korzyści i niezbędne do przetrwania każdego z nich. Mutualizm jest w przyrodzie powszechny i jest jedną z najważniejszych zależności międzygatunkowych, decydujących o funkcjonowaniu i strukturze ekosystemów.

Na przykład: mikoryza, bakterioryza, związki roślin z zapylaczami, gdzie np. każdy gatunek figowca jest zapylany przez odrębny gatunek błonkówki, której larwy rozwijają się w kwiatostanach figowca.