Pocisk o masie m=1kg rzucono z wysokości h=100m pionowo w dół z prędkością początkową o wartości vo=20m/s. Kula wryła się w ziemię na głębokość l=10cm. Jaka była wartość F średniej siły tarcia kuli o grunt w czasie jej zagłębiania się?????

1

Odpowiedzi

2009-03-28T10:48:31+01:00
Z zasady zachowania energii obliczam predkosc v₁ przy zetknięciu sie ciała z ziemia.

2mgh + mv₀² = mv₁² <=> v₁² = 2gh + v₀²

W ziemi na ciało działa siła opóźniająca równa F=ma.
v₁ - at = 0
2v₁t - at² = 2l

a = v₁²/2l = (2gh + v₀²)/2l
F = ma = m(2gh + v₀²)/2l

Dane liczbowe pozostawiam do podstawienia.