Napisz równanie reakcji otrzymywania wodorotlenków 2 metodami [muszę otrzymać KOH, Ba(OH)2].
To ma byc jakaś podpowiedź:
I metoda : metal+woda--> wodorotlenek+woda
II metoda : tlenek metalu+woda--> wodorotlenek
____________________________________________________
Te dwa wodorotlenki muszą być otrzymane dwiema metodami, także tych reakcji musi być 4! Liczę na DOBRE rozwiązanie! :)

2

Odpowiedzi

2009-11-28T13:34:34+01:00
2K+2H2O--->2KOH+H2^
K2O+H2O---->2KOH


Ba + 2H2O ---->Ba(OH)2+H2
BaO+H2O--->Ba(OH)2
2009-11-28T13:35:10+01:00
KOH
1) 2 K +2 H2O --->2 KOH + H2
2) K2O + H2O ----> 2 KOH

Ba(OH)2
1) Ba + 2 H2O ----> Ba(OH)2 + H2
2) BaO + H2O ----> Ba(OH)2