Na stole leży klocek o masie 4 kg połączony nicia przerzuconą przez nieruchomy bloczek z klockiem o masie 2 kg. Współczynnik tarcia kinetycznego klocka o stół wynosi fk=0,25. Oblicz przyspieszenie układu klocków i siłe napięcia nici

1

Odpowiedzi

2009-11-28T14:06:59+01:00
M₁=4kg
m₂=2kg
m₁a=N-T
m₂a=m₂g-N rozwiązujesz jak układ równań
m₁a+m₂a=m₂g-T
a(m₁+m₂)=m₂g-fm₁g
a=g(m₂-fm₁):(m₁+m₂)
a=5/3m/s²
N=m₂g-m₂a
N=m₂(g-a)
N≈16,7N