Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T13:59:28+01:00
7.
S1-droga zawodnika A
S2-droga zawodnika B
R1-promień koła (dwa zakręty tworzą koło) zakrętu zawodnika A
R2-promień koła (dwa zakręty tworzą koło) zakrętu zawodnika B
R1=63,7/2=31,85m
R2=36,7/2+10=31,85+10=41,85m
S1=2*100+2πR1
S1=200+2π31,85
S1=200+63,7π
S1=200+36,7*3,14
S1=200+115,238
S1=315,238m

S2=2*100+2πR2
S2=200+2*41,85*3,14
S2=200+262,818
S2=462,818m

ΔS=S2-S1
ΔS=462,818-315,238
ΔS=147,58m

Odp. Zawodnik B przebiegł dystans o 147,58m dłuższy niż zawodnik A.

8.
a)
x-ilość obrotów koła
2R=60cm=0,6m
R=0,3m
S=100km=100 000m
π=3,1416
S=2πR
2*3,14*0,3*x=100000
1,884x=100000
x=53078,55626

2*3,1416*0,3*53078,55626=100050,9554m≈100,05km
Odp. Założywszy że π=3,1416 wskaźnik pokaże odległość 100,05km

b)
x-ilość obrotów koła
2*3,1416*0,3*x=100000m
x=53051,52364

3,14*0,6*53051,5264=99949,07054m≈99,95km
1 5 1