1. Uzupełnij zdania odpowiednia formą czasowników w czasie Present Simple:
1. I.....(work) at a school. 2. Tom.........(not/like) coffe. 3. He........(wash) his car every weekend. 4. .....you.....(live) near here? 5. .....she....(play) tennis?
2. Utwórz pytania i zaprzeczenia do poniższych zdań:
1.Kate studies Medicine.
.............................................
2.My friends are nice people.
...................................................
3. My father has got a new job.
........................................


3. Utwórz liczbę mnogą od poniższych rzeczowników:.
A man-....a city-.....a girl-.....a child-....a box-.....a piano-.....a wife-....a person-.....a watch-.....a boy-.....


Proszę o szybką i dobrą odp..!
Dziękuję;);***

2

Odpowiedzi

2009-11-28T14:06:57+01:00
Zad.1
1.I work at a school.
2.Tom doesn't like coffee.
3.He washes his car every weekend.
4.Do you live near here?
5.Does she play tennis?Zad.2
1.Kate doesn't study Medicine.
Does Kate study Medicine?


2.My friends aren't nice people.
Are my friends nice people?

3.My father hasn't got a new job.
Has got my father a new job?


Zad.3

A man-men
A city-cities
A girl-girls
A child-children
A box-boxes
A piano- pianos
A wife-wifes
A person-people
A watch-watches
A boy-boys
2009-11-28T14:19:28+01:00
Miałam to w podstawówce;P... więc myślę, że wszystko będzie dobrze;P...

1. Uzupełnij zdania odpowiednia formą czasowników w czasie Present Simple:
1. I work (work) at a school. 2. Tom doesn't like (not/like) coffe. 3. He wasches (wash) his car every weekend. 4. Do you live (live) near here? 5. Does she play (play) tennis?
2. Utwórz pytania i zaprzeczenia do poniższych zdań:
1.Kate studies Medicine.
Kate doesn't study Medicine.
Does Kate study Medicine?

2.My friends are nice people.
My friends aren't nice people.
Are my friends nice poeple?

3. My father has got a new job.
My father hasn't got a new job.
Has my father got a new job?


3. Utwórz liczbę mnogą od poniższych rzeczowników:.
A man- men
a city- cities
a girl- girls
a child- children
a box- boxes
a piano- pianos
a wife- wives
a person- persons
a watch- watches
a boy- boys

wszystko jest ok ;)