Odpowiedzi

2009-11-28T23:03:19+01:00
A) = {2,3,5,7,11,13,17,19}
b) = {2,3,5,7,11,13,17,19,23,29} / {10,11,12 ... 20}= {2,3,5,7,23,29}
c) = N / {2,3,5,7,11,13 ... U 4,6,8,9,10,12 ... } = {0,1}
d) = R iloczyn ( P/ { 10,11,12,13 ... } = R iloczyn { 2,3,5,7} = {2,3,5,7}
e) = {2,3,5,7,11,13,17,19 ...} U {0} = P U {0}
1 5 1