Która odpowiedz jest prawdziwa?

1.Która z wymienionych nizej osób nie jest zaliczana do zasobu siły roboczej?
a)programista
b)nauczyciel
c)bezrobotny stolarz
d)hutnik na emeryturze

2.Do zasobu siły roboczej zalicza się:
a)Osoby chcące pracować i zdolne do pracy w wieku:
-18-59lat (kobiety)
-18-64lat (mężczyżni)
b)Wszystkie osoby pomiędzy 16. a 60. rokiem życia
c)Wszystkie osoby pomiędzy 18. a 55. rokiem życia
d)Tych, ktorzy pracują niezależnie od wieku.

3.Na wysokość wynagrodzenia:
a)Wpływa głównie relacja podaży i popytu na rynku pracy.
b)Wpływają głównie czynniki nierynkowe
c) Decydujący wpływ ma wysiłek fizyczny związany z wykonywaną pracą
d)Prestiż i satysfakcja z wykonywanej pracy


4.Decyzję o zgodnym z prawem strajku podejmuje:
a)Na własną odpowiedzialność przewodniczący związku zawodowego
b) Związek zawodowy po przeprowadzeniu referendum wśród zatrudnionych
c)Związek zawodowy w porozumieniu z pracodawcą.
d) Podejmuje związek zawodowy, ale nie moze tego robić częściej niż raz do roku

Proszę o odpowiedzi z góry dzięki ;D

3

Odpowiedzi

2009-11-28T13:36:38+01:00
2009-11-28T13:37:08+01:00
2009-11-28T13:40:42+01:00
Proszę bardzo :)

1.d
2.a
3.a
4.c
1 5 1