Odpowiedzi

2009-05-25T18:42:01+02:00
W obozie tym znajdują się przedstawiciele chłopów, rzemieślników, robotników fabrycznych, pomywaczek, lokai.
Jest to rewolucja powszechna, całkowita - totalna. Skierowana przeciwko: Bogu, królom i panom - staremu porządkowi: feudalizmowi i burżuazji, wszystkim klasom posiadającym, religii, filozofii i sztuce.
Obóz rewolucjonistów niecierpliwie wyczekuje walki, jego program został zawarty w haśle: „Chleba nam, chleba, chleba! - Śmierć panom, śmierć kucom - chleba, chleba". Przywódcą tej grupy jest Pankracy.
Krasiński ukazał rewolucję jako konieczną i bezwzględną walkę klas posiadających z nieposiadającymi.