Przetłumacz tekst na język polski :
Dear Sir or Madam
I enclose my curriculum vitae in response to your advertisemment in Gazeta Wyborcza dated 23-10-2009. I would like to apply for the position Accountant in the Finance and Accounts department of your company.
The position interests me for several reasons. My education and work experience has prepared me for the position I have been interested in accounting since the beginning of my studies and would like to work in this field in future. I`ve just finished post-graduate studies in Management Accounting and Controlling.
I have three-years experience in the finance of the company BIT SOFTWARE, where I had a chance to put into practice the knowledge I learned at university. As an accountant I was responsible for keeping accounting records correct and on time, analyzed financial statements, produced reports and input date on a computer system, so I became familiar with using accounting Software. I also posted to a general ladger and generated monthly and annual reports.
I easily learn new things and I am open to new challenges. I am precise, conscientious and observant, which in my opinion is very important in accounting. I enjoy working pressed for time. I am good at handling stress situations, where one has to act quickly and calmly. I am a creative, articlate person who finds it easy to communicate with others. I can work eficiently both in a team and individually.
I believe my qualifications and experience make me well suited to the position you are advertising. My enclosed CV provides additional details about my background. Thank you for your consideration.
I look forward to hearing from you.
Yours faithfully,

3

Odpowiedzi

2009-11-28T13:42:33+01:00
Szanowni Państwo
Załączam mój życiorys w odpowiedzi na reklamę w Gazecie Wyborczej z dnia 23-10-2009. Chciałbym ubiegać się o stanowisko Księgowa w Finanse i Dział księgowości firmy.
Interesów pozycji mnie z kilku powodów. Moje wykształcenie i doświadczenie zawodowe przygotował mnie na stanowisko byłem zainteresowany rachunkowości od początku studiów i chcieliby pracować w tej dziedzinie w przyszłości. Ja właśnie ukończył studia podyplomowe w Rachunkowość zarządcza i controlling.
Mam trzy-letnie doświadczenie w dziedzinie finansów firmy BIT Software, gdzie miałem okazję zastosować w praktyce wiedzę dowiedziałem się na uniwersytecie. Jako księgowy byłem odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji księgowej, prawidłowego i terminowego, analizy sprawozdań finansowych, dwa raporty i daty wejścia w system komputerowy, więc stało się znane z wykorzystaniem oprogramowania księgowego. Ja również wysłana do ogólnego i generowane miesięcznych i rocznych raportów.
I łatwo nauczyć się nowych rzeczy i jestem otwarty na nowe wyzwania. Jestem dokładny, sumienny i uważny, który moim zdaniem jest bardzo ważne w księgowości. Lubię pracować spieszył. Jestem dobry obsługi sytuacjach stresowych, gdy trzeba działać szybko i spokojnie. Jestem kreatywny, osobą która stwierdzi, że łatwo komunikować się z innymi. Mogę pracować dobrze zarówno w zespole jak i indywidualnie.
Wierzę, że moje kwalifikacje i doświadczenie mnie dobrze nadaje się do pozycji reklamowanej. Moje zamknięte CV zawiera dodatkowe szczegóły dotyczące mojej przeszłości. Dziękuję za uwagę.
Czekam na kontakt z Państwem.
Z poważaniem,
2009-11-28T13:44:25+01:00
Szanowny Panie albo Madam I otaczać mój życiorys w odpowiedzi aby twój advertisemment w Gazeta Wyborcza spotykała się 23 - 10 - 2009. Chciałbym zwrócić się po pozycję Księgowy w Funduszach i księgowości twojego przedsiębiorstwa.
Interesy pozycji mnie dla kilku powodów. Moja edukacja i doświadczenie zawodowe przygotował mnie do pozycji, którą mam interesować się księgowością od początku moich nauk i chcieć pracować w tym polu w przyszłości. Ja `ve właśnie skończyć post-graduate nauki w rachunkowości zarządcza i kontrolowaniu. Mam three-years doświadczenie w funduszach przedsiębiorstwa ugryzło Oprogramowanie gdzie miałem okazję zastosować w praktyce wiedzę, której nauczyłem się na uniwersytecie. Jako księgowy, za którego byłem odpowiedzialny dla trzymania zapisy księgowe naprawia i na czas, dokonane rozbioru sprawozdania finansowe, przedstawione raporty i wkład wychodzą z mody na systemie informatycznym więc oswoiłem się z korzystaniem z Oprogramowania obrachunkowego. Również wysłałem powszechny ladger i wytworzony miesięcznik i raporty roczne.
Łatwo uczę się nowych rzeczy i jestem otwarty na nowe wyzwania. Jestem dokładny, sumienny i spostrzegawczy, który moim zdaniem jest bardzo ważny w księgowości. Korzystam z działania domagano się czasu. Jestem dobry w zajmowaniu się sytuacjami stresowymi gdzie jeden musi działać szybko i spokojnie. Jestem twórczy, articlate osoba, która uważa to za łatwe do porozumienia się z innymi. Mogę pracować eficiently obydwa w zespole i indywidualnie. Sądzę, że moje kwalifikacje i doświadczenie czynią mnie bardzo odpowiedni do pozycji, którą reklamujesz. Moje załączone c.v. dostarcza dodatkowych szczegółów o moim tle. Dziękuję za twoje rozważanie. Nie mogę się doczekać dostania wiadomość od ciebie. Z wyrazami szacunku,

2009-11-28T13:46:33+01:00
Szanowni Państwo Załączam mój życiorys w odpowiedzi na ogłoszenie w Gazecie Wyborczej z dnia 23-10-2009. Chciałbym ubiegać się o stanowisko Księgowa w Finanse i Dział księgowości firmy. Interesów pozycji mnie z kilku powodów. Moje wykształcenie i doświadczenie zawodowe przygotował mnie na stanowisko byłem zainteresowany rachunkowości od początku studiów i chcieliby pracować w tej dziedzinie w przyszłości. Ja właśnie ukończyłem studia podyplomowe, mam trzy-letnie doświadczenie w dziedzinie finansów firmy BIT Software, gdzie miałem okazję zastosować w praktyce wiedzę dowiedziałem się na uniwersytecie. Jako księgowy byłem odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji księgowej, prawidłowego i terminowego, analizy sprawozdań finansowych, dwa raporty i daty wejścia w system komputerowy, więc stało się znane z wykorzystaniem oprogramowania księgowego. Byłam również wysłana do ogólnego ladger i generowane miesięcznych i rocznych raportów. Łatwiej uczyć się nowych rzeczy i jestem otwarta na nowe wyzwania. Jestem dokładny, sumienny i uważny, który moim zdaniem jest bardzo ważne w księgowości. Lubię pracować spieszył. Jestem dobry obsługi sytuacjach stresowych, gdy trzeba działać szybko i spokojnie. Jestem kreatywny, articlate osoba, która stwierdzi, że łatwo komunikować się z innymi. Mogę pracować eficiently zarówno w zespole jak i indywidualnie. Wierzę, że moje kwalifikacje i doświadczenie mnie dobrze nadaje się do pozycji reklamowanej. Moje załączeniu przekazuje dodatkowe de Sv(siwi) dostarcza dodatkowych informacji na temat mojej przeszłości. Dziękuję za uwagę. Czekam na kontakt z Państwem. Z poważaniem.....