Odpowiedzi

2009-11-28T13:53:12+01:00
Tkanka mięśniowa zbudowana jest z komórek mięśniowych sercowych, o funkcji kurczliwej, oraz z komórek układu przewodzącego przedsionkowo-komorowego, o funkcji wytwarzania i przewodzenia bodźców skurczowych serca. Bodźce skurczowe dla mięśnia sercowego nie docierają z układu nerwowego, lecz są wytwarzane i przewodzone przez odpowiednio wyspecjalizowane komórki samego mięśnia sercowego.
W ścianie przedsionków występuje szczególna odmiana komórek mięśniowych – komórki mioendokrynowe, które poza typowymi organellami dla komórek mięśniowych sercowych zawierają ziarnistości wewnątrzwydzielnicze. Tkanka mięśniowa sercowa jest więc także narządem wewnątrzwydzielniczym, o funkcji jak dotychczas mało poznanej.
Ze względu na bardzo podobną budowę komórek mięśniowych sercowych do włókien mięśniowych poprzecznie prążkowanych mięśni szkieletowych obie tkanki łączy w jeden typ tkanki mięśniowej poprzecznie prążkowanej. Najważniejszą strukturą wspólną i charakterystyczną dla tej grupy tkanek jest sarkomer.
Komórki mięśniowe ściany przedsionków tworzą dwie warstwy: głęboką, złożoną z komórek krótszych, krótszych powierzchowną, złożoną z komórek dłuższych, wspólną dla prawego i lewego przedsionka
  • Użytkownik Zadane
2009-11-28T13:57:06+01:00
-nitki białek kurczliwych
-aktyny i miozyny
- włókienka kurczliwe
-miofibryle
- mezodermy
-poprzecznie prążkowanych