Proszę o rozwiązanie:
Z wysokości h upuszczono kolejno n=5 metalowych kulek w odstępach równych czasowi spadania jednej kulki. Po czasie t=10s ostatnia kulka uderzyła w ziemię.
a) Oblicz czas spadania jednej kulki.
b) Oblicz wysokość, z jakiej spadały kulki.
c) Oblicz, w jakim czasie każda kulka przebędzie ostatni - 20 metr swojej drogi.
d) Oblicz prędkość, z jaką kulka uderzy w ziemię i wyraź w km/h.
e) Oblicz prędkość średnią, z jaką spadła kulka.

1

Odpowiedzi

2009-11-28T15:55:25+01:00
A) t1 = t : n t1 = 10s : 5 = 2s
b) h=1/2 * g * t^2 h=1/2 * 10m/s^2 * 2s^2 = 20m (pisze ci to w zadaniu;))
c) tego nie wiem
d) v = g * t v=10m/s^2 * 2s = 20m/s
e) vśr = h : t vśr = 20m : 2s = 10m/s

masz razem ze wzorami.
1 5 1