Odpowiedzi

2009-11-28T14:00:59+01:00
A) 5²+12²=x²
25+144=x²
169=x²
x=13

13π cm=dł okręgu (wzór 2πr gdzie 2r=13)

b)

6²+8²=x²
36+64=x²
100=x²
x=10

wzór na pole koła--> πr²

25π cm² -->pole kołajest tak bo przeciwprostokątna to średnica koła

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T14:05:36+01:00
A)przyprostokatne to a=5 i b=12 ,a przeciwprostokatna to c=?
liczymy z pitagorasa a²+b²=c²
5²+12²=c²
c²=169 -pierwiastkujemy
c=13cm
c to inaczej tez srednica tego okregu wiec c=2r
r-promien
2r=13 -dzielimy odustronnie
r=6,5

liczymy dl okregu
Ob=2πr
Ob=2×π×6,5
Ob=13πcm (chyba ze podstawisz za π=3,14 to wyjdzie oB=40,82cm)

b)
przyprostokatne to a=6 i b=8, a c=? (c to przeciwprostokatna)
a²+b²=c²
6²+8²=c²
c²=36+64
c²=100
c=10
c to rownie srednicaa wiec c=2r
2r=10
r=5

P=πr²
P=π5²
P=25πcm² (chyba ze podstawisz za π=3,14 to P=78,5cm²)
3 5 3