Odpowiedzi

2009-11-28T14:06:09+01:00
D:
vr=200 cm³
CpI= 20%
d= 1,1 g/cm³
vw= 100cm³
mw= 100g
msI=msII
sz:
CpII=?
mrI=?
mrII=?
mrI= d*v= 200cm³ *1,1 g/cm³= 220g
ms= (Cp*mrI):100%= (20% * 220g) : 100%= 44g
mrII= 220g + 100g=320g
CpII= (ms:mr)*100%= (44g : 320g) *100%=13,75%
odp. Stężenie procentowe otrzymanego roztworu wynosi 13,75%
1 4 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T14:11:47+01:00
Do 200cm³ kwasu solnego o stężeniu 20% i gęstości 1,1g/cm³ dodano 100cm³ wody. Oblicz Cp roztworu.

Dane
V₁= 200cm³
Cp₁=20%
d₁ = 1,1g/cm³

Najpierw obliczamy masę roztworu:
mr = 200 cm³ * 1,1 g/cm³ = 220 g
ms = Cp * mr = 20% * 220 g = 44 g

Masa substancji
Cp= (ms/mr) * 100% => ms= mr*Cp / 100%
ms= 220g*20%/100%=44g

Ponieważ dodano wodę zmienia się jej ilość, czyli ogólnie masa roztworu, ale masa substancji pozostaje bez zmian.

Masa wody (w domysle gęstość wody= 1 g/cm³)
mw = 100 cm³ * 1 g/cm³ = 100 g

mr = 220 g + 100 g = 320 g

Cp = (ms / mr) *100% = 44g/320g * 100% = 13,75 %
1 5 1