Oceń, jak na pobieranie wody i soli mineralnych przez roślinę doniczkową poddaną obserwacji wpłyną wymienione niżej okoliczności. Każdą odpowiedź uzasadnij jednym argumentem.
a)usunięcie części liści
b)posmarowanie olejem blaszek liściowych
c)okrycie workiem foliowym nadziemnej części rośliny
d)oświetlenie rośliny lampką z żarówką o mocy 100 W
e)używanie suszarki w najbliższym otoczeniu rośliny

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T20:21:05+01:00
A) zmniejszenie pobierania wody wraz z solami spowodowane zmniejszeniem transportu biernego
b) zmniejszenie pobierania wody wraz z solami spowodowane mniejszym parowaniem z liści
c)zmniejszenie pobierania wody wraz z solami spowodowane zatrzymywaniem pary wodnej przez worek foliowy
d)zwiekszenie pobierania wody wraz z solami spowodowne nasileniem fotysyntezy
e)zwiekszenie pobierania wody wraz z solami spowodowane wysuszeniem liści
23 4 23