Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-28T14:00:33+01:00
Właściwości fizyczne

Tlen jest bezbarwnym gazem.Bardzo słabo rozpuszczalnym w wodzie. Skrapla się w temperaturze -183(stopnie)C, a zestala się poniżej -223(stopni)C.

Właściwości chemiczne

W stanie wolnym występuje w postaci dwuatomowych cząsteczek O2. Tlen łączy się z większością pierwiastków z wytworzeniem tlenków. Jest niezbędny do życia większości organizmów, gdyż bierze udział między innymi w procesach oddychania.
1 5 1
2009-11-28T14:03:24+01:00
Chemiczne-jest to pierwiastek
fizyczne- jest gazem nieco cięższym od powietrza,

- bezwonnym

- bezbarwnym

- pod zwiększonym ciśnieniem i w temperaturze ok -183°C skrapla się na bladoniebieską ciecz

- bardzo aktywny chemicznie i reaguje niemal ze wszystkimi pierwiastkami

- nie pali się, ale jest niezbędny do spalania

- niezbędny do oddychania

- w wodzie rozpuszcza się słabo, jednak lepiej niż azot i wodór

- jego odmianą alotropową jest ozon